backbround

Sprejové mycí leptací zařízení pro polovodičový průmysl

Sprejová mycí a leptací zařízení slouží k mytí a leptání křemíkových desek při polovodičové výrobě, dále pak substrátů (podložek) ze skla, safíru a jiných materiálů, které je potřeba dokonale povrchově očistit. Samotné mytí se provádí pomocí aerosolu, který je rozprašován v uzavřené pracovní komoře. V komoře je pak otáčející se karusel, ve kterém jsou v zásobníku nebo více zásobnících (kazetách) umístěny polotovary pro čištění.

Mytí a leptání je možné provádět ve studené demineralizované vodě, v horké demineralizované vodě do teploty 90°C a chemické čištění a leptání je možné v těchto chemikáliích a jejich kombinacích. V H2SO4, HF, HCl, H2O2, NH4OH, HNO3, BOE a dalších.

Zařízení může pracovat až se 6 chemikáliemi, kdy každá je vybavena vlastním zásobníkem, filtrem a regulátorem průtoku pro stanovení přesného množství chemikálie potřebné pro technologický proces.

Vyrábíme zařízení vlastní konstrukce, nebo modernizujeme stávající stroje jiných výrobců dle požadavku zákazníka.

Sprejové mycí leptací zařízení pro polovodičový průmysl Sprejové mycí leptací zařízení pro polovodičový průmysl

Uplatnění výrobku

Tento typ zařízení slouží k mytí v demineralizované vodě, leptání oxidů z povrchu substrátů, čištění od fotocitlivých laků a jejich zbytků, čištění od prachových částic do rozměru 0,18 mikrometrů, odstraňovaní kovové kontaminace kovů jako železo a další z povrchu substrátů.

Rozměry kulatých substrátů mohou být od průměru 50 mm do průměru 300 mm. V zařízení je možné zpracovávat i čtvercové nebo obdélníkové substráty o maximální velikosti strany do 300 mm.