backbround

Systémy distribuce chemikálií

Zařízení pro distribuci chemikálií jsou určeny k rozvádění rozličných chemických látek z centrálního místa k jednotlivým technologiím. Tímto se vyloučí ruční plnění technologie chemikáliemi z lahví. Tato technologie má výhodu z hlediska bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami. Další výhodou je i finanční úspora, neboť látky jsou dodávány ve 100, 200, 500 nebo 1000 litrových kontejnerech. Distribuční jednotky se vyrábí pro většinu chemických látek jako kyseliny, louhy, čistící roztoky a další. Podle požadavku zákazníka jsou skříně vyrobeny z materiálu, který nejlépe vyhovuje charakteru látek, se kterými se manipuluje. Jedná se především o polypropylen, PVC, C-PVC, nerez. Zařízení je vybaveno čerpadlem, filtrací a výstupy do jednotlivých technologií. Těchto výstupů může být v jedné skříni až 8. V případě že je potřeba více výstupů, řeší se jednotka doplněním rozdělovacího ventilového boxu.

Uplatnění výrobku

Distribuce chemikálií z centrálního místa do jednotlivých technologií. Uplatnění těchto skříní lze naleznout ve farmacii, potravinářství, chemickém průmyslu, polovodičovém průmyslu a strojírenství. Všude tam kde je potřeba doplňovat chemické roztoky do výrobních zařízení.

Systémy distribuce chemikálií Systémy distribuce chemikálií