backbround

Chemické boxy pro polovodičový průmysl a laboratoře

Chemické boxy a digestoře slouží jako samostatná kompaktní pracoviště pro čištění, mytí, leptání, odstraňovaní mastnoty, mechanických nečistot, přípravě povrchů před dalším zpracováním. Stroje jsou koncipovány, jako samostatná skříň kde v pracovní desce jsou umístěny dle požadavku zákazníka vany pro požadované operace. Každou vanu lze vybavit recirkulačním čerpadlem s filtrací, ohřevem kapaliny až do teploty 180°C. Vany je dále možno vybavit ultrazvukovými zářiči pro UZ mytí, nebo megazvukem což je obdoba ultrazvuku avšak na kmitočtech od 500 do 2000 kHz. Zpracovávané výrobky je možné přesunovat z vany do vany ručně nebo pomocí automatického přesouvače, který zajistí přenášení opracovávaných výrobků zcela automaticky. Zařízení dle návrhu pracuje s širokými škálami chemikálií jako kyseliny, louhy, rozpouštědla, odmašťovací roztoky apod.

Uplatnění výrobku

Tyto boxy najdou široké uplatnění všude tam, kde je potřeba čistit v průběhu výroby polotovary. K dispozici jsou technologie pro čisté prostory a polovodičovou výrobu přes výrobu solárních článků, výrobků přesné mechaniky, optiky a čištění dílů ve strojírenství.

Chemické boxy pro polovodičový průmysl a laboratoře